Jouw hulp bij het uitvoeren van onderzoek en werken met SPSS

SPSS Menustructuur

De SPSS menustructuur bestaat uit 12 onderdelen en is in alle drie de weergave modussen vrijwel hetzelfde. Het menu van de data weergavemodus wijkt af doordat er een 'Insert' onderdeel is toegevoegd, waar men handmatig data kan invoeren. Dit menu item spreekt voor zich en wordt verder niet besproken.

SPSS menustructuur

We bespreken de SPSS menu onderdelen zoals weergegeven in de afbeelding en geven daarbij een korte toelichting op de onderdelen en activiteiten die bereikt kunnen worden via het betreffende menu.

File menu

Het file menu gebruik je om standaard opdrachten met betrekking tot bestanden uit te voeren. Je kunt bestanden aanmaken, openen en opslaan. De bestanden kunnen door SPSS aangemaakt zijn of door een ander programma, zodat je deze kunt importeren in SPSS. Je kunt dergelijke bestanden vervolgens weer opslaan in het SPSS formaat, via het File menu. Het file menu is tevens bedoeld om SPSS te kunnen afsluiten.

Edit menu

Het edit menu wordt gebruikt om te knippen, plakken en kopiëren. In de data view kan je via het edit menu data invoegen en kopiëren, in de variable view kan je variabelen kopiëren en plakken. Op die manier kan je snel data en variabelen bewerken. Deze handelingen zijn overigens ook uit te voeren via de bekende toetsencombinaties zoals Control+C en Control+V. Wij adviseren je de toetsencombinaties te gebruiken omdat dat sneller werkt dan via het edit menu.

View menu

Het view menu zul je voornamelijk gebruiken om te wisselen tussen de data view en variable view. Daarnaast kun je het scherm van SPSS bewerken door bijvoorbeeld rasterlijnen of toolbaars toe te voegen en verwijderen. In deze handleiding wordt uitgegaan van de basisindeling van SPSS en wanneer nodig wordt er verwezen naar het view menu.

Data menu

Het data menu is een belangrijk menu en gebruik je voor het aanbrengen van wijzigingen in je databestand. Deze wijzigingen zijn echter niet permanent en worden alleen gebruikt tijdens je huidige werksessie in SPSS. Als je het databestand opslaat nadat je via het data menu wijzigingen hebt aangebracht blijven de wijzigingen permanent doorgevoerd. 

Belangrijke functionaliteit van het data menu:

 • Data sorteren.
 • Data toevoegen en samenvoegen.
 • Variabele eigenschappen bewerken, zoals missing values, de schaal waarop de variabele gemeten wordt en het label dat een variabele heeft wijzigen. Deze eigenschappen kunnen ook (makkelijker) via de variable view gewijzigd worden.

Naast de belangrijke functionaliteit heeft het data menu nog andere functies waar we aan kunnen refereren in deze handleiding.

Transform menu

Het transform menu gebruik je om wijzigingen aan te brengen in bepaalde data en variabelen. De wijzigingen kunnen vervolgens gebruikt worden bij het maken van analyzes en het overzichtelijker weergeven van output.

Belangrijke functionaliteit van het transform menu:

 • Compute variables: nieuwe variabelen bereken
 • Recode variables: variabelen hercoderen

Wijzigingen die je aanbrengt via het transform menu zijn tijdelijk en alleen te gebruiken tijdens je SPSS sessie, tenzij je het databestand opslaat.

Analyze menu

Het analyze menu is waarschijnlijk het menu dat je het meest zult gebruiken zodra je data op orde is. Via het analyze menu kun je namelijk overzichtelijke tabellen uitdraaien op basis van je data en alle statistische analyses en toetsen uitvoeren.

Belangrijke functionaliteit van het analyze menu:

 • SPSS Correlatie analyse
 • SPSS Cronbach's alpha analyse
 • SPSS Factor analyse
 • SPSS Regressie analyse
 • SPSS Variantie analyse
 • SPSS Pearson's analyse
 • SPSS Spearman's analyse
 • SPSS T-toets
 • SPSS Chi-kwadraat toets

Naast de verschillende toetsen en analyzes kun je descriptive statistics overzichten uitdraaien zoals kruistabellen.

Direct marketing menu

Het direct marketing menu biedt functionaliteit voor het in kaart brengen van de prestaties van direct marketing acties. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van demografische en commerciële eigenschappen van het bestand waar de direct marketing actie op gericht is.

Graphs menu

Via het graphs menu krijg je toegang tot het uitdraaien van alle mogelijk grafieken en tabellen. SPSS biedt tientallen verschillende vormen om data te visualiseren, waaronder diagrammen, tabellen en plots zowel in zwart wit als full-color.

Utilities menu

Het utilities menu gebruik je om een handig overzicht te genereren van de variabelen in je data en beheer je de variabelen vanuit alle weergave modussen.

Add-ons menu

Het add-ons menu biedt de mogelijkheid om SPSS add-ons te beheren. Je kunt hier handige add-ons toevoegen aan SPSS en deze vervolgens via het add-ons menu benaderen.

Window menu

Via het window menu kan je snel wisselen tussen verschillende SPSS bestanden die je open hebt staan.

Help menu

Het help menu is een menu waar je naast deze handleiding een boel informatie kunt vinden over de werking van SPSS. De versie 20 van SPSS heeft een eigen lokale informatie database die via je browser wordt geopend zodra je deze raadpleegt.

SPSS Handleiding

 1. Installeren en opstarten
 2. Menustructuur
 3. Begrippen
  1. Variabelen
  2. Data
  3. Labels
  4. Output
 4. Weergave typen
 5. Databestand
  1. Variabelen definiëren
  2. Onderzoeksdata invoeren
  3. Onderzoeksdata importeren
 6. Data bewerken
  1. Labels maken
  2. Variabelen hercoderen
 7. Tabellen
  1. Kruistabellen
 8. Analyses en toetsen
  1. Correlatie analyse
  2. Cronbach alpha analyse
  3. Factor analyse
  4. Regressie analayse
  5. Variantie analyse
  6. Pearson's analyse
  7. Spearman's analyse
  8. T-toets
  9. Chi-kwadraat toets
 9. Grafieken en diagrammen
  1. Grafiek
  2. Staafdiagram
  3. Histogram
  4. Boxplot
  5. Scatterplot
 10. Output exporteren
  1. Exporteren naar Excel