Jouw hulp bij het uitvoeren van onderzoek en werken met SPSS

SPSS Databestand

Het databestand van SPSS bevat alle informatie die gebruikt wordt bij het uitvoeren van analyses. Het databestand bestaat uit resultaten van een enquete of waarnemingen van een observatie. Je kunt de data handmatig via SPSS invoeren of de data importeren uit bestanden zoals een Excel bestand of een andere vorm van database.

Eigenschappen van het SPSS databestand

Het SPSS databestand heeft verschillende eigenschappen die samen de basis voor al je activiteiten in SPSS vormen. Houd er dus sterk rekening mee dat je databestand goed opgezet is en dat je weet hoe de basis in elkaar steekt. Dit zal je veel tijd besparen bij het uitvoeren van je SPSS analyses.

De belangrijkste eigenschappen van het SPSS databestand:

 • Bestandsformaat .sav van het SPSS databestand

  Het SPSS databestand heeft het bestandsformaat .sav, dat herkend wordt door SPSS. Je kunt dit zien als het formaat .xls zoals Excel dat gebruikt voor het opslaan van de bestanden.

 • Kolommen en rijen
  
Inhoudelijk bestaat het SPSS databestand uit kolommen en rijen. Iedere kolom staat voor een variabele uit je onderzoek. Een rij staat voor één waarneming of ingevulde enquete. Als je onderzoek doet naar de invloed van trainen op rondetijden, dan bestaat je databestand dus uit tenminste twee kolommen, bijvoorbeeld trainingsduur en rondetijd. Heb je dit onderzoek onder 10 sporters gehouden, dan bevat het SPSS databestand ook 10 rijen.

 • Variabelen
  
De variabelen die gebruikt worden in het SPSS databestand zijn de punten die je wilt onderzoeken met je enquete of waarnemingen. Je kunt de variabelen handmatig aanmaken in SPSS of automatisch laten genereren op basis van bestaande kolommen wanneer je het databestand importeert.

Variabelen definieren

Het definiëren van je variabelen is erg belangrijk bij het vormen van een goede basis van je verdere acties met SPSS. Naast een herkenbare naam zijn er een aantal belangrijke eigenschappen die je dient toe te kennen aan je variabelen. Zo is een schaal waarop de variabele gemeten kan worden erg belangrijk wanneer je de variabele wilt gebruiken bij het uitvoeren van uitgebreide analyses en toetsen.

Lees meer over het definiëren van variabelen in SPSS

Onderzoeksdata invoeren in SPSS

Je kunt onderzoeksdata handmatig invoeren in SPSS. Het handmatig invoeren van de onderzoeksdata is een klus die veel tijd in beslag neemt, vooral als je veel resultaten hebt. Probeer dus altijd zoveel mogelijk je onderzoeksdata digitaal aangeleverd te krijgen, zodat je dit makkelijk kunt importeren in SPSS. Het handmatig invoeren van onderzoeksdata is ook gevoelig voor fouten, door het maken van typefouten of verkeerd interpreteren van de gegeven data. Daar tegenover staat wel dat je bij het handmatig invoeren tegelijkertijd de data kunt controleren en op die manier eventuele fouten uit je data kunt filteren. Je kunt het invoeren van onderzoeksdata in SPSS spreiden en op ieder gewenst moment hervatten.

Lees meer over het invoeren van onderzoeksdata in SPSS

Onderzoeksdata importeren naar SPSS

Wanneer je al beschikt over digitale onderzoeksdata, bijvoorbeeld vanuit een online enquete tool of een Excel bestand, dan kun je dit handig en snel importeren naar SPSS. Je bespaart op die manier veel tijd en sluit bovendien uit dat er fouten worden gemaakt bij het kopiëren van de data naar SPSS. Het is mogelijk verschillende soorten bestanden te importeren naar SPSS, met verschillende indelingen. SPSS zorgt er dan voor dat de data op de juiste manier ingedeeld wordt en vervolgens makkelijk te bewerken is via de data view.

Lees meer over het importeren van onderzoeksdata in SPSS

SPSS Handleiding

 1. Installeren en opstarten
 2. Menustructuur
 3. Begrippen
  1. Variabelen
  2. Data
  3. Labels
  4. Output
 4. Weergave typen
 5. Databestand
  1. Variabelen definiëren
  2. Onderzoeksdata invoeren
  3. Onderzoeksdata importeren
 6. Data bewerken
  1. Labels maken
  2. Variabelen hercoderen
 7. Tabellen
  1. Kruistabellen
 8. Analyses en toetsen
  1. Correlatie analyse
  2. Cronbach alpha analyse
  3. Factor analyse
  4. Regressie analayse
  5. Variantie analyse
  6. Pearson's analyse
  7. Spearman's analyse
  8. T-toets
  9. Chi-kwadraat toets
 9. Grafieken en diagrammen
  1. Grafiek
  2. Staafdiagram
  3. Histogram
  4. Boxplot
  5. Scatterplot
 10. Output exporteren
  1. Exporteren naar Excel