Jouw hulp bij het uitvoeren van onderzoek en werken met SPSS

SPSS Data

SPSS data is het resultaat van je enquêtes of interviews verwerkt in een georganiseerd bestand dat je kunt inlezen in SPSS. Om berekeningen en analyses uit te voeren heeft SPSS een databestand nodig. Dit databestand kan een Excel document zijn of een andere vorm van spreadsheet, dat bestaat uit rijen en kolommen. De SPSS data kan geïmporteerd worden of je kan de data zelf invoeren in de Data View van SPSS.

Kolommen en rijen

De structuur van je data wordt gevormd door rijen en kolommen. Je kunt het SPSS databestand zien als een grote tabel. Zo is er altijd een unieke plaats in het databestand, het punt waar een bepaalde rij en kolom samenkomen, waar je een waarde kunt aflezen van een meting. Ook SPSS gebruikt de kolommen en rijen om de data te lezen.

 • Kolommen

  Als je onderzoek doet naar de invloed van trainen op rondetijden, dan heb je in ieder geval 2 kolommen. De eerste kolom zal bijvoorbeeld het aantal minuten training zijn, de tweede kolom is dan de rondetijd. Kolommen zijn dus eigenlijk variabelen uit je onderzoek, die je ook in SPSS kunt invoeren. Afhankelijk van de omvang van je onderzoek zal het aantal kolommen toenemen. Je kunt in het voorbeeld denken aan de leeftijd van degene die rondes loopt, of het type schoenen dat iemand draagt. Dit zijn dan extra kolommen.

 • Rijen

  Iedere rij in je databestand is een resultaat uit je enquête of interview. Per enquête voer je dus een rij in en zet je de waarden van de antwoorden op je vragenlijst in de kolommen. Afhankelijk van het aantal interviews, waarnemingen of deelnemers aan je onderzoek zal het aantal rijen toenemen. Het is mogelijk maar 10 rijen in te voeren om voldoende analyses uit te voeren, maar als je een uitgebreide enquête hebt gemaakt en uitspraken wilt doen over een grote doelgroep, dan gaat het aantal rijen vaak over de 400 heen. Rijen kan je bewerken in de Data View van SPSS, maar dit betekent dat je handmatig resultaten gaat invoeren of bewerken en dat is vaak niet de bedoeling.

SPSS Databestand

Het databestand kun je makkelijk importeren uit bekende applicaties als Excel. Als je een online vragenlijst hebt laten invullen door respondenten, kun je vaak makkelijk de data als Excel bestand aangeleverd krijgen. Vervolgens kun je dus makkelijk het SPSS Databestand aanmaken door het Excel bestand te importeren.

Wanneer je in SPSS een databestand hebt ingevoerd en eventueel hebt bewerkt, kun je dit vervolgens ook weer makkelijk exporteren of opslaan. Wijzigingen die je aanbrengt in je databestand worden dan netjes bewaard en kun je de volgende keer dat je SPSS gaat gebruiken weer openen. 

Het SPSS databestand wordt opgeslagen als een .sav bestand, waarin zowel de data als eigenschappen van de data wordt opgeslagen. Onder eigenschappen vallen onder meer de variabele namen en typen en de resultaten van je waarnemingen of vragenlijst.

Lees meer over SPSS data bewerken

SPSS Handleiding

 1. Installeren en opstarten
 2. Menustructuur
 3. Begrippen
  1. Variabelen
  2. Data
  3. Labels
  4. Output
 4. Weergave typen
 5. Databestand
  1. Variabelen definiëren
  2. Onderzoeksdata invoeren
  3. Onderzoeksdata importeren
 6. Data bewerken
  1. Labels maken
  2. Variabelen hercoderen
 7. Tabellen
  1. Kruistabellen
 8. Analyses en toetsen
  1. Correlatie analyse
  2. Cronbach alpha analyse
  3. Factor analyse
  4. Regressie analayse
  5. Variantie analyse
  6. Pearson's analyse
  7. Spearman's analyse
  8. T-toets
  9. Chi-kwadraat toets
 9. Grafieken en diagrammen
  1. Grafiek
  2. Staafdiagram
  3. Histogram
  4. Boxplot
  5. Scatterplot
 10. Output exporteren
  1. Exporteren naar Excel