Jouw hulp bij het uitvoeren van onderzoek en werken met SPSS

SPSS Output exporteren

Output is het visuele resultaat van de analyses en toetsen, dat je door SPSS kunt laten exporteren. De standaard output van SPSS is helder en overzichtelijk, maar mooi vormgegeven is het niet bepaald. Wanneer je de output van SPSS wilt presenteren in een onderzoeksrapport, adviseren wij deze te exporteren en te bewerken in een programma als Microsoft Excel.

Output Exporteren naar Excel

Microsoft Excel is een bij ieder bekend programma om spreadsheets te maken. Het programma is zeer uitgebreid en biedt talloze mogelijkheden om data mooi te presenteren in tabellen en grafieken. SPSS biedt de mogelijkheid om output te exporteren naar Excel zodat je de data daarin mooi kunt vormgeven.

Geschikte output die je makkelijk kunt bewerken en mooi vorm kunt geven in Excel zijn voornamelijk standaard tabellen en kruistabellen. Omdat deze tabellen veel data bevatten, vaak als cijfer weergegeven, kan het visualiseren van die data in de vorm van een grafiek of diagram veel leesgemak opleveren.

Let er dus op bij het genereren van output in SPSS dat je rekening houdt met de werkbaarheid in Excel. Vaak is output van analyses op zich niet handig te gebruiken, maar kun je meerdere resultaten van analyses wel samenvatten in één tabel. Vervolgens kun je die tabel exporteren naar Excel om hem daarin mooi vorm te geven.

Het output exporteren venster

Je kunt output exporteren vanuit de Output view weergave modus van SPSS.

 • Ga naar File > Export in de Output view weergave modus

Het onderstaande venster verschijnt waarin SPSS het export type en bestandsformaat standaard op Excel en .xls heeft ingesteld.

SPSS Output exporteren naar Excel

Klik op Browse om een bestandslocatie op te geven, zodat je het bestand makkelijk terug kunt vinden. Bij voorkeur kan je de gexporteerde data opslaan op het bureaublad van je computer. Afhankelijk van de handelingen die je wilt verrichten kun je de geporteerde output bestanden opsplitsen in meerdere Excel bestanden.

Output openen en bewerken in Excel

Nadat je de output van SPSS naar het Excel bestandsformaat .xls hebt geëxporteerd, kun je deze gaan openen, bewerken en beter vormgeven in Excel. Tabellen vol met data kun je het best visualiseren in:

 • Mooi vormgegeven tabellen met kleuraccenten om titels en belangrijke data te benadrukken
 • Staafdiagrammen om groei of afname te verduidelijken
 • Taartdiagrammen om verdelingen uit te lichten
 • Diverse andere grafische voorbeelden met standaard stijlen

Nadat je in Excel de geëxporteerde data hebt vormgegeven, kun je door middel van knippen en plakken de figuren in een Word document plakken.

Lees meer over het begrip SPSS Output

SPSS Handleiding

 1. Installeren en opstarten
 2. Menustructuur
 3. Begrippen
  1. Variabelen
  2. Data
  3. Labels
  4. Output
 4. Weergave typen
 5. Databestand
  1. Variabelen definiëren
  2. Onderzoeksdata invoeren
  3. Onderzoeksdata importeren
 6. Data bewerken
  1. Labels maken
  2. Variabelen hercoderen
 7. Tabellen
  1. Kruistabellen
 8. Analyses en toetsen
  1. Correlatie analyse
  2. Cronbach alpha analyse
  3. Factor analyse
  4. Regressie analayse
  5. Variantie analyse
  6. Pearson's analyse
  7. Spearman's analyse
  8. T-toets
  9. Chi-kwadraat toets
 9. Grafieken en diagrammen
  1. Grafiek
  2. Staafdiagram
  3. Histogram
  4. Boxplot
  5. Scatterplot
 10. Output exporteren
  1. Exporteren naar Excel