Jouw hulp bij het uitvoeren van onderzoek en werken met SPSS

SPSS Begrippen

We bespreken de SPSS begrippen die je sowieso tegenkomt wanneer je deze SPSS handleiding doorneemt en tijdens het gebruik van SPSS. Omdat SPSS een programma is dat in het Engels geschreven is ontstaat daarbij soms wat onduidelijkheid over de begrippen en termen die op je scherm staan. Je vindt in dit hoofdstuk van de SPSS handleiding beknopte informatie over de belangrijkste SPSS begrippen.

 1. SPSS Variabelen

  Variabelen zijn de meeteenheden uit je onderzoek, die in SPSS functioneren als kernwaarden van je data. Als je bijvoorbeeld iets wilt zeggen over de leeftijd van een bepaalde onderzoekgroep, dan is 'leeftijd' in dat geval een variabele. Variabelen kunnen ingedeeld worden naar meetschaal, zodat SPSS weet op welke manier berekeningen gedaan kunnen worden. Meer over het begrip SPSS Variabelen.
 2. SPSS Data

  Data is het resultaat van de tellingen of waarnemingen uit je enquete of onderzoek. De data wordt opgeslagen in een databestand, die je bijvoorbeeld kunt importeren vanuit een Excel sheet. Uiteindelijk ga je met SPSS berekeningen loslaten op je data en heb je de mogelijkheid data te bewerken en ordenen. Meer over het begrip SPSS Data.
 3. SPSS Labels

  Labels zijn handige denkbeeldige stickers die je over je variabelen heen kan plakken. De variabele behoudt zijn unieke naam, maar op het label kan je in een korte zin een duidelijke toelichting geven. De variabele 'leeftijd' krijgt bijvoorbeeld het label 'Leeftijd van de respondent'. Het label kun je in de output laten terugkomen om het extra leesbaar te maken. Meer over het begrip SPSS Labels.
 4. SPSS Output

  Output krijg je wanneer SPSS een berekening heeft gedaan of bijvoorbeeld een tabel heeft samengesteld uit je data. Je kunt de output vanuit het output scherm makkelijk kopiëren of exporteren naar Excel of Word. Meer over het begrip SPSS Output.

Heb je genoeg informatie over de SPSS begrippen gevonden? Kijk dan op de pagina Weergave typen om verder te gaan met de SPSS handleiding.

SPSS Handleiding

 1. Installeren en opstarten
 2. Menustructuur
 3. Begrippen
  1. Variabelen
  2. Data
  3. Labels
  4. Output
 4. Weergave typen
 5. Databestand
  1. Variabelen definiëren
  2. Onderzoeksdata invoeren
  3. Onderzoeksdata importeren
 6. Data bewerken
  1. Labels maken
  2. Variabelen hercoderen
 7. Tabellen
  1. Kruistabellen
 8. Analyses en toetsen
  1. Correlatie analyse
  2. Cronbach alpha analyse
  3. Factor analyse
  4. Regressie analayse
  5. Variantie analyse
  6. Pearson's analyse
  7. Spearman's analyse
  8. T-toets
  9. Chi-kwadraat toets
 9. Grafieken en diagrammen
  1. Grafiek
  2. Staafdiagram
  3. Histogram
  4. Boxplot
  5. Scatterplot
 10. Output exporteren
  1. Exporteren naar Excel