Jouw hulp bij het uitvoeren van onderzoek en werken met SPSS

SPSS Labels

SPSS labels zijn handige fictieve stickers die je toe kunt kennen aan variabelen en values in SPSS. Variabelen hebben een beperkt aantal karakters dat je kunt toekennen als naam en values zijn vaak gecodeerd met cijfers. Omdat het vaak lastig is snel en overzichtelijk je resultaten te analyseren in SPSS, zijn labels daarbij bijna een vereiste. Labels geven je in SPSS de mogelijkheid korte toelichtingen te geven op je variabelen en values.

Variable labels

Variable labels zijn fictieve stickers die je op je variabelen kunt plakken, zodat je duidelijk kunt zien om welke variabele het gaat. Omdat de naam van een variabele van SPSS een beperkt aantal karakters mag bevatten en bovendien niet alle karakters zijn toegestaan, kun je met een label veel duidelijkheid creëren.

Labels van variabelen komen terug in onder andere de SPSS data editor. Wanneer je output genereert heb je de mogelijkheid de labels in plaats van de namen van variabelen weer te geven. Zo ontstaat er voor jou en de uiteindelijke lezer van je onderzoeksrapport of scriptie een duidelijk beeld van de gebruikte data en resultaten. Variable labels hebben altijd betrekking tot de variabelen uit je onderzoeksdata.

Value labels

Value labels zijn fictieve stickers die je in SPSS toe kunt kennen aan de gemeten of gegeven waarden (values) van je variabelen. Wanneer je onderzoek doet door middel van interviews of een enquête, geef je de waarnemingen of antwoorden op vragen vaak een makkelijk te verwerken waarde. Zo kunnen de antwoorden op vraag of waarneming '1' ingevoerd worden als 1 t/m 4. Dit is erg handig voor het invoeren en verwerken, maar voor het uitlezen van de resultaten juist weer niet. Value labels bieden daarbij de uitkomst door een korte toelichting op de waarden te geven.

De labels van de waarden kom je tegen in de data view, de output en in verschillende pop-ups in SPSS. Vooral in de output weergave van SPSS zul je behoefte hebben aan duidelijk labels om snel de resultaten te kunnen uitlezen en interpreteren. Je kunt uitgebreide labels toekennen aan je values, maar onthoud dat het makkelijker uitlezen is als de labels kort en concreet gedefiniëerd worden.

SPSS Handleiding

 1. Installeren en opstarten
 2. Menustructuur
 3. Begrippen
  1. Variabelen
  2. Data
  3. Labels
  4. Output
 4. Weergave typen
 5. Databestand
  1. Variabelen definiëren
  2. Onderzoeksdata invoeren
  3. Onderzoeksdata importeren
 6. Data bewerken
  1. Labels maken
  2. Variabelen hercoderen
 7. Tabellen
  1. Kruistabellen
 8. Analyses en toetsen
  1. Correlatie analyse
  2. Cronbach alpha analyse
  3. Factor analyse
  4. Regressie analayse
  5. Variantie analyse
  6. Pearson's analyse
  7. Spearman's analyse
  8. T-toets
  9. Chi-kwadraat toets
 9. Grafieken en diagrammen
  1. Grafiek
  2. Staafdiagram
  3. Histogram
  4. Boxplot
  5. Scatterplot
 10. Output exporteren
  1. Exporteren naar Excel